Definition ovk besiktning i Göteborg

En ovk besiktning i Göteborg står för ”obligatorisk ventilationskontroll”, och är något som ska göras regelbundet. Syftet med att göra en ovk besiktning är att säkerställa att ventilationssystemen fungerar korrekt och att inomhusklimatet är bra.

Hur går ovk besiktning till?

Vid en obligatorisk ventilationsbesiktning ska en certifierad kontrollant förutom att kontrollera det befintliga ventilationssystemen dessutom ge förslag på hur ventilationens energiåtgång kan minskas, utan konsekvensen att det leder till sämre inomhuskvalité. En ovk besiktning ska genomföras regelbundet och det är byggnadens ägare som ansvarar för att det blir gjort. Inför en ovk besiktning i Göteborg ska det kontrolleras att skötselanvisningar och instruktioner är lätta att tillgå. Kontrollanten ska även undersöka ventilationssystemet för att säkerställa att det inte innehåller några föroreningar eller annat som kan spridas i byggnaden och orsaka dålig inomhusmiljö. Förövrigt kan kan en Svensk ovk besiktning göteborg se lite olika ut beroende på när och var den genomförs. Om du ska göra din första ovk besiktning i Göteborg är det exempelvis krav på att kontrollera att egenskaperna och funktionerna i ditt ventilationssystem går i linje med de gällande föreskrifterna. För återkommande ovk besiktningar i Göteborg ska egenskaper och funktioner i ventilationssystemet undersökas för att se till att de stämmer överens med de föreskrifter som skrivits ner när systemet drog igång. Eventuella förslag på förbättringar ska även tas fram.

Hur ofta ovk besiktning Göteborg?

Hur ofta en ovk besiktning ska göras beror på vad för slags bostad det handlar om. Skolor, vårdlokaler, förskolor och liknande byggnader ska undersökas var tredje år, oberoende på ventilationssystem. Samma tidsintervall gäller för personalutrymmen, kontor, kontorsbyggnader och flerbostadshus om de har FT, FTX-ventilation. För en- och tvåbostadshus med FX-FXT-ventilation gäller endast en första besiktning innan systemet kan börja användas. Ingen återkommande ovk besiktning är nödvändig för att systemet ska fortsätta användas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *