Säkert med radonsanering i Stockholm

I Stockholm kan du behöva utföra en radonsanering om mätningar visar på förhöjda halter. Radon är inte ovanligt i hus som byggts mellan 1929 fram till och med 1975. Tidigare användes något som kallas för blå lättbetong som kan innehålla det skadliga ämnet. Detta användes framför allt i väggar och bjälklag. Är du osäker på om din bostad i Stockholm behöver radonsaneras bör du kontakta ett företag. Det enda sättet att upptäcka om det finns radon är att göra speciella mätningar. Radon är en gas som kan vara svår att upptäcka men är hälsofarlig. I värsta fall kan förhöjd radonhalt leda till cancersjukdomar.

Stockholm har professionell radonsanering

För ett professionellt företag är det inte svårt att snabbt och smidigt mäta upp radonhalten i huset. Det finns inte någon underskattad radonsanering Stockholm utan det är en trygghet. När du anlitar någon som utför radonmätning kommer det placeras mätutrustning i bostaden. Saneringsföretag brukar rekommendera att mätningen görs vintertid. Detta då du sällan vädrar lika mycket under de allra kallaste månaderna. Då får du en mer realistisk bild över hur mycket radongas som finns i hemmet. Däremot går det att göra året om vid misstanke om radon.

Hur går en sanering till?

Upptäcker företaget att din bostad i Stockholm behöver radonsanering kan det gå till på olika sätt. Det beror på var företaget finner att det förekommer radon. Skulle det vara i bostadens konstruktion finns det ofta två alternativ. Ett är att öka ventilationen i bostaden. Det kan göras på många sätt och företaget hjälper dig att ta fram en plan. Ett annat sätt är att renovera och på så vis få bort radon i bostaden. Radon kan också finnas i vatten och i marken. Då krävs lite andra metoder för att sanera. Ett professionellt företag i Stockholm kan hjälpa dig att säkra ditt hem genom radonsanering oavsett var radonet finns.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *