Anlita en revisor i Göteborg

Om du driver ett företag som är ett aktiebolag så kan det vara klokt att sätta sig in i reglerna kring att anlita en revisor, och då kan en Svensk revisor göteborg hjälpa dig och ditt företag på många sätt. Att anlita en revisor kan ge många positiva effekter för verksamheten utöver det som krävs enligt lag. Läs på vad som gäller för just ditt företag, men att ta hjälp av en revisionsbyrå kan innebära att du kan ägna all din tid åt företagets egentliga verksamhet istället för pappersarbete.

Ta hjälp av en revisionsbyrå

Om du nyligen har startat ett aktiebolag och behöver hjälp med revision så är det klokt att anlita en revisionsbyrå, både för att få hjälp med bokföringen och revisionen. Det normala är att samma person som hjälper till med bokföringen inte också genomför revisionen. Att ta hjälp av en revisor kan krävas enligt lagen, men bokföringen kan du sköta själv om du kan. Många blandar ihop redovisning och revision, men det är inte alls samma sak. Redovisning och bokföring handlar om att följa bokföringslagens regler och att därmed bokföra alla händelser i företaget så fort de inträffar. Att revidera handlar om att granska alla händelser som lett till de bokförda posterna samt att se till att företagets rutiner leder till rätt bedömningar enligt de lagar som finns inom området.

Att driva en revisionsbyrå kan innebära både bokföring och revision, men samma person i företaget kan aldrig bokföra och revidera i samma bolag.

Anlita en auktoriserad revisor i Göteborg

För dig som bedriver verksamhet i Göteborg kan det vara klokt att kolla upp om du behöver anlita en revisor. Oavsett företagsform kan det dock vara värt att ta kontakt med en revisor. Revisorer kan allt om bokföring likväl som organisatoriska tips vad gäller viktiga poster i ett företag balansräkning, såsom lager, fordringar och skulder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *